Skip to content
Merkregistratie - Rise Merkenbureau

Wat we doen

Conflicten & opposities

Als merkhouder krijg je soms te maken met andere partijen. Je wordt bijvoorbeeld aangesproken, omdat je inbreuk zou maken op het merk van een ander, of jij bent van mening dat een ander inbreuk maakt op jouw rechten.

Conflicten kunnen onder andere ontstaan over gebruik van merknamen, merkaanvragen of –registraties, domeinnamen, handelsnamen, logo’s , huisstijlen en reclames.

In principe kan elke zaak waarbij derden betrokken zijn, uitlopen op een conflict. Direct een goede aanpak maakt het verschil, terwijl een verkeerde strategie grote gevolgen kan hebben.

rise-home-beeld-7

Een oppositie is een formeel bezwaar tegen een merk, dat wordt ingediend tijdens de aanvraagprocedure

Vanwege de beperktere kosten en looptijd dan in geval van een rechtszaak, is een oppositie een toegankelijk en effectief rechtsmiddel om er voor te zorgen dat een merk niet wordt geregistreerd.

Voorkom onnodige conflicten en kosten en vraag vooraf advies over de rechten en kansen over en weer. Wij kunnen een analyse van jouw rechtspositie maken, adviseren over een strategie, het contact met een wederpartij voor onze rekening nemen en bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Rise staat voor een pragmatische aanpak, strategisch denken en een open communicatie met onze klanten en de wederpartij. Het doel is om tot een bevredigende oplossing te komen binnen de mogelijkheden van het specifieke geval en het budget.

Je kunt ons inschakelen voor sommaties, voorlopige weigeringen van inschrijving door de merkeninstanties, opposities, domeinnaamarbitrage, onderzoek en advies over jouw rechtspositie en het onderhandelen in schikkingen of de overname van merken.

Vraag het ons

Neem gerust contact op om jouw dossier te bespreken.

Back To Top