Skip to content

Steun van de EU bij merkregistratie en -onderzoek

De Europese commissie heeft 20 miljoen vrijgemaakt om kleine en middelgrote bedrijven, die gevestigd zijn in de EU, financieel tegemoet te komen in de kosten voor merkonderzoek en -registratie in de EU of in een van de EU-lidstaten.

Er kan een financiële tegemoetkoming worden gevraagd voor de officiële taksen die het Europese merkenbureau (EUIPO) of de nationale merkenbureaus rekenen voor:

  • Vooronderzoeken: vergoeding van 75% van de taksen
  • Merk- en modelregistratie: vergoeding van 50% van de taksen

De officiële taksen van een EU merkaanvraag bedragen bijvoorbeeld € 850 voor 1 klasse. Hiervan kan dus € 425 worden vergoed, wat een aanzienlijke besparing oplevert.

Hoe gaat het in zijn werk:

  1. de aanvraag voor de vergoeding wordt ingediend. Bij toekenning ontvang je een toekenningsbesluit
  2. de merk-of modelaanvraag wordt ingediend en volledig betaald
  3. via een link in het toekenningsbesluit kan vervolgens binnen 30 dagen een verzoek om vergoeding worden ingediend

Er zijn 5 tijdsbestekken waarbinnen de aanvraag in 2021 kan worden ingediend, namelijk:

11 t/m 31 Januari
1 t/m 31 Maart
1 t/m 31 Mei
1 t/m 31 July
1 t/m 30 September

Zie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/online-services/sme-fund#service1

Vraag het ons

Wij vinden niets leuker dan te horen wat je plannen zijn, welke merknaam of product je hebt bedacht en om je verder te helpen met duidelijke adviezen en een actieplan. Of heb je een conflict? Dan helpen we je ook graag. Bel of mail ons vrijblijvend voor overleg.

Neem contact op
Back To Top